Definicja ożaglowanie bermudzkie: Topenanta (po angielsku topping lift) -  to lina, która utrzymuje wolny koniec bomu (nok) po opuszczeniu żagla przymasztowego. 

  • Topenanta jest częścią olinowania ruchomego jachtu żaglowego.
  • Topenanta biegnie od topu masztu do noku bomu.
  • Topenanta powinna być wybrana tylko, kiedy żagiel jest zrzucony (lub jest w trakcie zrzucania, albo w trakcie stawiania żagla). Pływanie z wybraną topenantą to duży błąd. 
  • Występuje w ożaglowaniu bermudzkim oraz w ożaglowaniu rejowym, gdzie występuje parami i ma za zadanie stabilizowanie poziomych rei. 
  • W ożaglowaniu bermudzkim może być zastąpiona teleskopowym (hydraulicznym) obciągaczem bomu, który potrafi utrzymać bom tak samo jak topenanta i obciągacz bomu.