W dużym uproszczeniu JSM umożliwia prowadzenie jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny po wodach śródlądowych, oraz o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Niższy patent żeglarski w Polsce to Żeglarz Jachtowy, a wyższy patent niż JSM to Kapitan Jachtowy. Szczegółowe informacji na temat patentów i uprawnień znajdziecie na stronie internetowej PZŻ (Polski Związek Żeglarski) https://pya.org.pl/