s/y zapisywane też często jako s.y lub SY  to skrótowiec pochodzący od angielskiego sailing yacht, czyli jacht żaglowy. Jacht żaglowy to jednostka pływająca, której głównym napędem są żagle.

Skrótowiec s/y zobaczymy często przed nazwą cywilną jachtu. Dodawanie skrótowców opisujących rodzaj jednostki pływającej przez nazwą jest częstą praktyką na świecie. Przykładowo do rozróżnienia żaglowców używa się skrótowca S/V (pochodzi od ang. Sailing Vessel, czyli żaglowiec)