Jeden sygnał krótki nadawany przez urządzenie sygnałowe statku oznacza "Zmieniam mój kurs na prawo".

Żeglarzy pływających na małych i zwrotnych jachtach żaglowych może początkowo dziwić, po co nadaje się informacje o zmianach kursu, ale trzeba uświadomić sobie, że zmiana kursu przez duży statek trwa długi czas. Sygnał taki pozwala uniknąć kolizji. 

Przyjmuje się, że dźwięk krótki trwa około 1 sekundy, w odróżnieniu od dźwięku krótkiego, który trwa od 4 do 6 sekund.