Kategorie
Mieszkania Ogrzewanie

Co to jest pellet?

W artykule:

Pellet, w Polsce opisywany również pelet, z języka angielskiego śrut to stałe paliwo właśnie w formie śrutu (granulatu), które produkowane jest z biomasy.

Granulat ten ma przeważnie formę walców o średnicy od 6 do 10 mm i długości pomiędzy 2-3 cm. Pellet produkowany jest w wielu odmianach z różnymi wartościami spalania, różną wartością opałową oraz z różnych surowców. Zazwyczaj są to: odpady drzewne, specjalnie uprawiane do tego rośliny, otręby roślin lub inne odpady rolnicze. W Polsce, dla celów domowych i ogrzewania mieszkań, najczęściej spotkacie się z pelletem drzewnym.

Pellet zaliczamy do biomasy, energii odnawialnych i ekologicznych materiałów opałowych.

Jak produkowany jest pellet?

Produkcja pelletu polega na sprasowaniu pod bardzo wysokim ciśnieniem biomasy w odpowiedniej wielkości granulat. Biomasa w początkowej fazie jest suszona i mielona do odpowiedniej konsystencji. Do produkcji granulatu nie są, i nie powinny być, wykorzystywane żadne spoiwa.